Tommy Thuresson
Sju dikter
*

och skuggdockan med neonvingar
viskade tyst till dig
att du inte ska
vända dig om
och se efter när dom kommer i dimman
utan gå rakryggad
följ de scenbelysta stegen
över gränsen till andra sidan
där fåglarna tystnat
under det sjungande
och blommande trädet


*

jag stannade upp
i den kalla och svagt
genomlysta natten
lyssnade efter barndomsnätter
omsluten av en sovande
och tömd värld
jag drog mig skyggt tillbaka
till det bortre hörnet av trädgården
minnets blänkande sökarljus vibrerade
kände dimman återkomma
från en värld som stannat av


*

jag steg ombord
på den svagt belysta
och svävande kyrkan
kände vinddraget
krypa över stengolvets gravar
bortom ljusen
när jag vände mig om
bytte blommorna osynligt plats
i de halvdruckna vaserna
av röd granit
utanför lekte skuggorna
i den liljevita snön
och du blev beskylld
att du blåst ut ljusen


*

bakom vägdammet
i det täta suset
under träden
lekte barnet tyst
på huk i dimman
med en svart
blänkande fågel

*

i skuggorna
runt det vidsträckta torget
vandrar en gåtfull gestalt
neonstänk i skymningsteet
på det skissliknande caféet
du hör röster men inga ord


*

fickkniven
fällde ut sina silvervingar
och flög zick-zack
över sömntunga
och avlyfta tak
när de levande och döda
stickade på sina
mekaniska drömmar


TYSTNADEN

jag är inte
rädd för tystnaden
tystnaden som susar
i mitt blod
tystnaden som ekar
i mina rum
tystnaden som fyller
mina tankar
jag är inte
rädd för tystnaden
men tystnaden är
rädd för mig
för jag kan
kväva den
med ett
enda ord

Tidigare Sajtpoeter


Irene Karlbom


Stefan Hjorthall


Thomas Lindblad II


Pelle Andersson


Sohrab Rahimi


Per Wästberg


Anna Jörgensdotter


Eleonora Luthander


István Molnár


Robert Cole


Peter Curman


Pamela Jaskoviak


Thomas Göransson


Kennet Klemets


Anjum Hasan


Iodine Jupiter


Rainer Eillilä


Jenny Morelli


Nadja Mattson


Gunnar Harding


Jarlo Martel-Monto


Krzysztof Bloch


Johan Nordgren


Thomas L.


Serum logotyp Serum logotyp
Upp   Ned
<<<    <<    <| >    >>    >>>