Gamla testamentets teknik
Eller. Hur man tämjer en halvvild nomadstam
Leif Andersson

Köp
Läs smakprov ur:

Leif Andersson - Gamla testamentets teknik


Bokpresentation:
Gamla testamentets teknik
Eller. Hur man lurar en halvvild nomadstam

Lika bra att säga det på en gång. Denna bok är en provokation. Säger det en gång till men nu med stora bokstäver. DENNA BOK äR EN PROVOKATION. Den angriper på ett stenhårt sätt ett fundament i många människors liv och deras ”sanning”.

Vi lever i 2000-talet nu. Börjar det ändå inte bli dags att börja ifrågasätta ”ögonvittnes-beskrivningar” som är flera tusen år gamla. Och som sen skrevs ner hundratals år efter det att de påstås ha inträffat? Och då är det ändå över tusen år sen som texten, som aldrig får ifrågasättas, skrevs. Antingen brukar folk ta till sig den till fullo - eller också är alternativet att helt förkasta texterna i Bibeln. Leif Andersson har hittat en tredje väg i sin bok och säger: Visst, kanske dessa s.k. mirakel inträffade - men har du ifrågasatt om HUR de inträffade? Eller varför? Vilka tjänar på att historierna hålls vid liv och aldrig skärskådas?

”Jag har sett mängder av fantastiska ideer som inte förverkligas. Jag har sett hur makthavare kräver underkastelse för att deras egna mediokra insatser skall framstå som glansfulla. Våra politiker försöker sälja ett omhändertagande välfärdssamhälle till priset av underkastelse. Ett alternativ till detta är ett förmögenhetssamhälle som i stället för att ta vara på underkastelse tillvaratar tillgänglig förmåga. Ett samhälle som är till för medborgarna, inte tvärtom. Det skulle möjliggöra en framstegstakt som inte blir några få procent utan tiopotenser bättre. Gamla Testamentet är en av grundbultarna i den underkastelselära som används än idag. Tänk om denna bult inte är ohjälpligt fastrostad. Tänk om den faktiskt går att lossa!”

Hur fungerade Elias eldvagn? Varför försvann förbundsarken? Vad var det som var syndigt i syndafallet? Varför rasade Jerikos murar? Än idag lever berättelserna om fantastiska underverk för mer än tvåtusen år sedan trots att vi alla har kunskap nog att genomföra dem. Och på dessa har vi byggt en lära som legitimerat krav på underkastelse. Är det dags att börja syna korten?

Är inte många ”mirakel” som skildras i Bibelns gamla testament, rätt snarlika tricks som en ordinär Las Vegas-trollkonstnär gör dagligdags? Fordras det verkligen en ”Guds hand”. Eller är det som med Maradonna hands för många år sen i fotbolls-VM? En ”Guds hand” som man drar till med för dölja sanningen och för egen vinst skull? Följ med på Leif Anderssons resa då han på ett vetenskapligt sätt skärskådar Bibeln och dess ”mirakel” i hans e-bok "Gamla testamentets teknik. Eller. Hur man lurar en halvvild nomadstam”. .Författarpresentation:
Leif Andersson
Leif Andersson
Född 1935 i Falun

Växte upp i Värnamo. Tog studenten i Karlstad. Gick ut E-linjen på Chalmers efter att ha lärts sig allt om hur man bygger bredbands- förstärkare med elektronröret 6AK5. Har arbetat vid Flygförvaltningen med radarsystemet till Draken, som lärare vid tekniskt gymnasium, med medicinsk teknik och långsiktig planering vid Tekniska forskningsrådet och Styrelsen för tekniskt utveckling (nuvarande NUTEK).

Sedan 1972 har han varit fristående konsult huvudsakligen inom energiområdet. Bl. a. sysslat en hel del med elektrisk kraftöverföring i fordon d v s med det som brukar kallas el- och hybridbilar. Vet hur det känns att köra vilse med en elbil med urladdade batterier. Tillverkat och sålt pennor och fickräknare för blinda. Barnbarnen säger att han är som Kalle Anka, han har sysslat med lite av varje.Se omslaget som stor bild:

Gamla testamentets teknik
Gamla testamentets teknik