Hans Hellström

©Foto: Hellström

Presentation av
författaren Hans Hellström:


Hans Hellström Född 1957
Uppväxt i Stockholm
Fil. dr i historia och teol. kand. Verksam som forskare och författare. Boende på Lidingö, gift med Lena och har en dotter vid namn Elisabeth.
Presentation av
Nils Dacke - ”En avskyvärt elak man”?:


En historisk roman.
Dackefejden är det mest omfattande bondeupproret i vårt lands historia. Hösten 1542 behärskade bondehövdingen Nils Dacke i princip hela sydöstra Sverige.

Gustav Vasa var skakad och ”Dacken drack jul” på borgen Kronoberg. Våren och sommaren 1543 slog dock kungen till med våldsam kraft. De småländska bönderna kuvades och Dacke dödades. Gustav Vasa ansåg att upprorsledaren var en förrädare, tjuv och horkarl.

Denna bild av Nils Dacke levde genom de kungavänliga krönikörerna kvar länge inom historieskrivningen.

I föreliggande skrift presenteras en mer nyanserad bild av Nils Dacke och händelserna i Småland i början av 1540-talet. Samtidigt skall man ha i minnet att det inte är möjligt att allmängiltigt besvara frågan vem.
Presentation av
Det blodiga 1900-talet
fem krig i fokus
:(Utgiven med stöd av Statens kulturråd)
1900-talet är utan tvekan det mest våldsamma århundradet i mänsklighetens historia. Miljoner och åter miljoner människor dödades i krig. Hela arméer och städer förintades.

Det första och det andra världskriget präglades av sammandrabbningar mellan värnpliktiga massarméer med avsevärda förluster för båda sidor. Engelsmannen Siegfried Sassoon skrev om första världskrigets skyttegravar att de var: ”en skräckens plats, en fasans och förtvivlans plats som inte den vildaste fantasi kunnat uttänka.”

Den andra hälften av 1900-talet kännetecknades av det s.k. kalla kriget, där två stormaktsblock stod mot varandra. Hotet om ett kärnvapenkrig var reellt. Koreakriget och Vietnamkriget var två konflikter som kunde ha resulterat i ett tredje världskrig.

Kriget mot Irak markerade en brytpunkt. Kvar fanns endast en supermakt – Förenta staterna. Inte sedan Romarrikets dagar har en stat stått så skyhögt över alla andra. Kriget genomfördes av professionella insatsstyrkor utrustade med avancerad teknologi. Men fienden är en terrorist som inte drar sig för att döda oskyldiga civila.
Presentation av
Stockholm 750 år:


En historisk roman.
I dessa orostider behöver man lära sig av historien. Stockholm fyller 750 år palindromåret 2002. Det tycker Serum är en väl så godkänd anledning att fira. Det var ett tag sedan förra eboken som vi gav ut. Det tog lite mera tid än beräknat att än en gång arbeta fram en ny layout. Men tycker det var värt tiden. Äntligen finns det "magi" även i eböckerna. Har "snott" en del av det grafiska gränssnittet från spelutvecklare. Nu tycker jag att det äntligen börjar likna något. Finns mycket i layouten som många andra s.k. eboksförlag borde lära sig av.

Stockholm 750 år (från kastell till IT-centrum) handlar om det som skett och som har utvecklat staden, från grundandet 1252 till dagens toppmoderna stad. Läsaren får följa hur och varför Birger Jarl grundar en ny stad vid mälarens inlopp. De politiska bakomliggande orsakerna till Stockholms blodbad 8 Nov. 1520. Människorna som befolkat staden. Med en inflyttning som hela tiden varit en väsentlig och nödvändig del av Stockholms karaktär och utveckling.

Boken är tänkt att ge baskunskaper på ett lättöverskådligt sätt om Stockholms stad. Ge en inblick i hur stadens människor levt genom århundranden. Det går även lätt att navigera sig fram och läsa om just de ämnen som för stunden känns mest aktuella för läsaren.
Läs smakprov ur:
Presentation av
Vietnamkriget
1965 - 1975
:


En historisk roman.
Vietnamkriget är den mest omdebatterade konflikten efter andra världskriget. I Sverige framställdes kriget som en supermakts angrepp på en outvecklad och agrar liten nation i Asiens sydöstra hörn. I denna e-bok presenteras en mer nyanserad bild och kriget placeras in i sitt rätta sammanhang - det kalla kriget.

Här diskuteras även villkoren för soldaterna (många av de amerikanska soldaterna var så unga att de inte ens hade rösträtt i presidentvalet), de båda sidornas taktik, flower-power rörelsen och vänstervågens inverkan på kriget, faran för ett tredje världskrig och det faktum att vietnamkriget var det första TV-kriget.


Se omslagen som stora bilder:
Nils Dacke - ”En avskyvärt elak man”?
Nils Dacke -
”En avskyvärt elak man”?
Det blodiga 1900-talet
Det blodiga 1900-talet
fem krig i fokus
Stockholm 750 år
Stockholm 750 år
Vietnam
Vietnamkriget
1965 - 1975