Hans Hellström

Utdrag ur
Det blodiga 1900-talet
- fem krig i fokus


Döden i havsbandet

DEL V
Kriget mot Irak
1990-1991, 2003ANNEKTERINGEN AV KUWAIT”... tjuvar, som går USA:s ärenden”
(Saddam Hussein om Kuwait och Saudi-Arabien i ett TV-tal på Iraks nationaldag den 17 juli 1990)Kuwait – Iraks 19:e provins


Strax efter midnatt den 2 augusti 1990 gick Irak till anfall mot Kuwait. Landet var militärt mycket svagt. Armén bestod endast av 16 000 man, 250 tanks, 450 pansarbilar och 100 artilleripjäser. Dessutom tillkom ett 30-tal flygplan. Saddam Hussein förfogade över Mellanösterns största krigsmakt och redan samma dag föll Kuwait City.

Vid middagstid den 3 augusti flydde det som återstod av den kuwaitiska armén, 5 000 man och 40 tanks, tillsammans med ett 15-tal flygplan till SaudiArabien. Irak hade erövrat Kuwait och Saddam Hussein förklarade landet för Iraks 19:e provins.

Nu startade en systematisk plundring av banker, juvelbutiker och andra affärer. Närmare hälften av Kuwaits befolkning hade flytt till SaudiArabien så de övergivna bostäderna länsades på TV- och stereo-apparater, möbler etc. Dessutom beslagtogs alla bilar. Även de kvarvarande kuwaitierna fick i många fall lämna ifrån sig sina tillhörigheter.Saddam Husseins väg till makten


Saddam Hussein föddes år 1937 i byn Tikrit i norra Irak. Föräldrarna var fattiga bönder. Fadern dog en kort tid före sonens födelse, varför han växte upp hos sin farbroder, Khairallah, som var officer i ar-mén. Farbrodern hade ett glödande hat mot judar, perser och västerlänningar. Han skrev i början av 1940-talet en bok med titeln Det är tre saker som Gud aldrig skulle ha skapat: perser, judar och flu-gor. Dessa idéer tog den unge Saddam Hussein till sig. År 1956 misslyckades Saddam Hussein med antagningsprovet till Bagdads militärakademi.

Istället anslöt han sig till Baathpartiet. Ett socia-listiskt arabparti som förekom i de flesta arabländer efter det andra världskriget. Starkast ställning hade det i Irak och Syrien.

Efter att ha deltagit i ett misslyckat mordförsök på den irakiske diktatorn Abdel Karim Kasem år 1959 flydde Saddam Hussein till Egypten. Några år senare lyckades man dock lönnmörda Kasem och Baathpartiet bildade tillsammans med ledande mi-litärer en ny regering. Militären manövrerade emel-lertid snart ut Baathpartiet och Saddam Hussein som nu hade en framträdande roll inom partiet sattes i fängelse.

I en oblodig kupp år 1968 erövrade Saddam Husseins kusin Ahmed Hassan al-Bakr regerings-makten. Saddam Hussein blev ansvarig för inrikes säkerhet och framstod snabbt som nummer två i den irakiska ledningens makthierarki.

Saddam Hussein sikade dock mot toppen och metodiskt ersatte han kusinens anhängare med sina egna män. År 1979 avgick al-Bakr av ”hälsoskäl”. Saddam Hussein tog makten och rensade systema-tiskt ut misshagliga partifunktionärer och andra meningsmotståndare. De flesta avrättades. Saddam Husseins mål var utan tvivel att dominera hela Mellanöstern. I mitten av 1970-talet hade han dels underkuvat kurderna i norra Irak, dels hotat att invadera Syrien. Och år 1981 startade han ett långvarigt och blodigt erövringskrig mot Iran. I striderna använde Irak frekvent kemiska stridsmedel.

Ett smakprov ur ”Det blodiga 1900-talet - fem krig i fokus”

 

Köp

NED   UPP