Hans Hellström

Utdrag ur
Nils Dacke -
- ”En avskyvärt elak man”?


Nils Dacke

I. När Dacken drack jul på borgen Kronoberg

JULEN ÅR 1542 satt Nils Dacke som slottsherre på biskopsborgen Kronoberg vid Helgasjöns strand norr om Växjö. Borgen bestod av ett stentorn och ett antal sten- och träbyggnader formerade i en sluten fyrkant. Dessutom löpte en träpalissad runt anläggningen för att ytterligare förstärka försvaret. Kronoberg hade sedan 1300-talet varit säte för Växjöbiskoparna. Efter biskop Jöns Bossons död våren 1542 stod dock borgen herrelös. Sommaren samma år hade den så kallade Dackefejden brutit ut. Bönderna i Småland motsatte sig både Gustav Vasas kyrkopolitik och hans ekonomiska politik. Under hösten hade utmarksbon och kronotorparen Nils Dacke med sin bondearmé slagit tillbaka Gustav Vasas styrkor och fördrivit dem från småländskt område samt tvingat kungen till ett stilleståndsavtal. Dacke tog borgen Kronoberg i besittning. Från detta högkvarter behärskade han nu i princip hela sydöstra Sverige, och här drack han jul 1542. Dacke stod på höjden av sin makt.

Någon gång i slutet av november 1542 mottog Dacke på Kronoberg ett sändebud från hertig Albrekt VII av Mecklenburg. I bakgrunden fanns även den tyske kejsaren Karl V. Dacke erbjöds tysk hjälp för att störta Gustav Vasa. Budbäraren var en borgare från Rostock vid namn Hans Plog. Inför Plogs återfärd utfärdade Dacke ett nytt pass med fingerat namn – Lars Hansson. Passet är utfärdat på Kronobergs slott den 29 november 1542. På sin färd genom Blekinge infångades dock Plog av danskarna. Den danske kungen Kristian III var sedan 1541 i förbund med Gustav Vasa. Plog fördes till Köpenhamn och efter förhör halshöggs han. Gustav Vasa underrättades och var nu medveten om Dackes kontakter med de tyska furstarna. Detta påskyndade kungens agerande. Samtidigt fördröjdes det tyska biståndet på grund av rivalitet mellan de tyska furstarna om den svenska tronen. Den eftersträvades nämligen av både hertig Albrekt av Mecklenburg och pfalzgreve Fredrik.

Dacke synes inte ha haft några planer på den svenska tronen för egen del. Hans intressesfär omfattade Småland. I ett brev till Gustav Vasa vid jultiden 1542 sade han sig till och med vara beredd att acceptera Gustav Vasa som Sveriges kung. I motprestation ville han ha Småland som kunglig förläning. Rollen som kunglig läntagare hade han redan tagit på sig. Den 25 november kallade han till landsting i Växjö. Här lät han bland annat avrätta en av sina befälhavare – Måns Hane – för att denne hade brutit mot det av Dacke påbjudna förbudet att plundra adelsgårdarna. Därefter reste Dacke runt i landskapet och höll ting samt tillsatte egna fogdar. Dessutom återinförde han den katolska gudstjänstordningen i sockenkyrkorna.

Nils Dacke ledde det mest omfattande bondeupproret i vårt lands historia. Hans karriär som bondeledare blev kort och våldsam...

Ett smakprov ur ”Nils Dacke - ”En avskyvärt elak man”?”

 

Köp

NED   UPP