MALLSIDA
för bild-novell


Här finns det utrymme för en kortare text-presentation inför varje ny sida.
Varje sida är tänkt som ett kapitel. Bilder kan vara både fotografier och teckningar och måste vara sådana du/ni själva tagit eller tecknat

Läs noga igenom all text som står under bilderna här nedanför. Där kan du hitta vilka förutsättningar som gäller.


osynlig osynlig

Bild Bild
Döp en bild till "BILD_1.jpg, den blir placerad här ovanför. Och skriv sen en bildtext till den och sätt rubrik "BILDTEXT_1". Sen fortsätter du här med "BILD_2.jpg ... och så vidare.
Samma med rubrik "BILDTEXT_2" ... och så vidare.
Bild Bild
Maximalt antal bilder och bildtexter är tre sidor och totalt arton bilder med bildtext. Och maximal storlek på bilder får vara 300 pixlar på längd och/eller höjd. Men behöver ju självklart inte vara fyrkantiga. Går att använda sig av mindre höjd- eller längdmått.
Bild Bild
Bilderna ska redan när du skickar vara digitala och komprimerade till 72 dpi. Undrar du om hur du ska göra så skriv då ett mail till mig och fråga. thomas@serum.nu Det är gratis att göra din bild-novell. Under förutsättning att du själv kan ordna med digitalisering och komprimering av bilderna. Men går även att mot billig penning få hjälp med bild eller annat av Serum.


osynlig osynlig
Tillbaka